Sàn giao dich BĐS

 

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

 CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT  KẾ VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ( INFISCO)
 
        Sàn giao dịch bất động sản INFISCO trực thuộc Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ đầu tư, là thành viên Mạng các sàn giao dịch Bất động sản Việt Nam (Website: www.sanbatdongsan.net.vn)

1. Tên và địa chỉ của sàn giao dịch bất động sản
Tên chính thức:      Sàn giao dịch bất độ sản Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ Đầu tư Infisco
Tên giao dịch:             Sàn giao dịch bất động sản INFISCO
Tên tiếng Anh:            Infisco real estate transation centre (INFISCO Real)
Địa điểm:                     Số 9 – Nguyên Hồng – Ba Đình – Hà Nội
Điên thoại:                  04. 38 356123                  Fax: 04. 38 356134
Website:                      Http// www.Infisco.com.vn       Email: Infisco@fpt.vn

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100100505, do Phòng Đăng ký kinh doanh số 1,  Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 22/12/2004 và ngày 23/ 03/2010.

3. Phạm vi hoạt động của sàn giao dịch bất động sản  
      3.1. Thực hiện các dịch vụ giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thuê mua bất động sản
      3.2. Thực hiện kinh doanh dịch vụ bất động sản, bao gồm :
  • Tư vấn pháp lý liên quan đến bất động sản;
  • Định giá bất động sản;
  • Môi giới bất động sản;
  • Đấu giá bất động sản;
  • Quảng cáo bất động sản;
  • Quản lý bất động sản.

4. Nguyên tắc hoạt động 
Sàn giao dịch bất động sản INFISCO hoạt động theo Luật kinh doanh bất động sản, nghị định, thông tư, các văn bản hướng dẫn kèm theo và Điều lệ của Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ đầu tư.


Tải giới thiệu công ty

Đối tác