Năng lực kỹ thuật công nghệ


NĂNG LỰC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
 
 
Nhờ sự nỗ lực, sáng tạo của lãnh đạo  Công ty, lãnh đạo các Xí nghiệp, sự phấn đấu vươn lên của các kỹ sư và kỹ thuật viên, nhận thức rõ hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp – INFISCO luôn chú trọng việc đầu tư đổi mới trang thiết bị tin học văn phòng. Toàn bộ các khâu trong sản xuất đều thực  hiện trên máy tính, các phần mềm phục  vụ chuyên môn cho các dịch vụ tư vấn dự án, tính toán kết cấu thép, dự toán, tính san nền,.....cũng như các phần mềm quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực, khách hàng đều đã được đầu tư, phục vụ có hiệu quả trong nhiều năm và luôn được cập nhật. 
    
Thiết kế trên hệ thống nối mạng

Ngày đăng: 24/12/2017

Năng lực kỹ thuật công nghệ

Bài viết liên quan


Đối tác