Các dịch vụ

CÁC DỊCH VỤ
 
Tư vấn đầu tư: 
 • Quy hoạch vùng, quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, thiết kế chi tiết xây dựng đô thị. 
 • Lập dự án đầu tư, lập báo cáo đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.
 • Xem xét cân nhắc lựa chọn kỹ  thuật, công nghệ cho khách hàng.
 • Đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
 • Các dịch vụ về thủ tục đầu tư, xây dựng theo khuôn khổ của pháp luật.
 • Thẩm tra các dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán và Tổng dự toán     
 
                    Nhà máy giấy Bãi Bằng
 
 • Quy hoạch vùng, quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, thiết kế chi tiết xây dựng đô thị. 
Tư vấn xây dựng, khảo sát, thiết kế, dự toán, tổng dự toán. 
 • Đưa ý tưởng của khách hàng thành bản vẽ thiết kế, thuyết minh và các thông số kỹ thuật chi tiết.
 • Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình.
 • Thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công.
 • Thiết kế chế tạo máy móc thiết bị.
 • Lập dự toán, tổng dự toán.
 • Thiết kế biện pháp và tổ chức thi công.
 • Giám sát tác giả.
Quản lý dự án. 
 • Tư vấn quản lý dự án.
 • Công ty cổ phần thuỷ tinh Gò Vấp
 • Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công.
 • Thẩm tra dự toán, tổng dự toán.
 • Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị và lựa chọn Tổng thầu cho đấu thầu  EPC.               
 
        Công ty cổ phần thuỷ tinh Gò Vấp
 • Giám sát thi công xây dựng.
 • Giám sát lắp đặt thiết bị.
 • Tư vấn tuyển chọn phương án kiến trúc.
 • Tư vấn lựa chọn tổng thầu.
 • Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, giám sát khảo sát xây dựng. 
Tổng thầu thi công xây lắp, tổng thầu thiết kế xây dựng công trình, tổng thầu EPC, tổng thầu chìa khoá trao tay, gia công chạy thử. 
 • Làm đại diện tổng thầu.
 • Tham gia liên danh thực hiện gói thầu Tổng thầu thi công xây lắp, Tổng thầu thiết kế xây dựng, Tổng thầu EPC, Tổng thầu gói thầu chìa khoá trao tay. 
Quản lý thi công xây dựng công trình. 
 • Quản lý thi công xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, nông lâm nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, y tế, văn hoá, giáo dục thể thao.
 • Thực hiện các thủ tục pháp lý, hành chính về xây dựng.
 • Tư vấn, cung cấp chuyên gia quản lý nhằm đảm bảo chất lượng xây dựng.
 • Tư vấn, cung cấp chuyên gia quản lý tiến độ thi công xây dựng.
 • Tư vấn, cung cấp chuyên gia quản lý khối lượng thi công xây dựng.
  
           Công ty XNK sành sứ thuỷ tinh Việt Nam
 • Tư vấn, cung cấp chuyên gia quản lý an toàn lao động trên công trường.
 • Tư vấn, cung cấp chuyên gia quản lý môi trường xây dựng.
 • Kiểm tra, tập hợp hồ sơ hoàn công.
 • Đảm bảo hoàn thiện công trình đúng thời hạn, phù hợp với kinh phí và yêu cầu về chất lượng.
Vận hành, bảo dưỡng, chuyển giao công nghệ 
 • Vận hành và bảo dưỡng các công trình công nghiệp và dân dụng.
 • Giám sát và quản lý công tác bảo dưỡng và sửa chữa.
 • Kiểm tra các máy móc phương tiện hiện có.
 • Đào tạo vận hành và chuyển giao công nghệ.
 • Đảm bảo cho mục tiêu vận hành và bàn giao với chi phí hợp lý nhất.
 • Giảm thiểu các rủi ro. 


Tải giới thiệu công ty

Đối tác