LIÊN DANH CÔNG TY TNHH MR.BAUREGIE VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN T

 

LIÊN DANH CÔNG TY TNHH MR.BAUREGIE VÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

Giữa một bên là:
 
Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ đầu tư ( INFISCO)
 
Địa chỉ          : Số 9 Nguyên Hồng – Ba Đình – Hà Nội - Việt Nam
 
Điện thoại    : +84-4-8312203 – Fax: +84-4-8356134
 
Đại diện       : Ông Nguyễn Chí Hùng - Tổng giám đốc
 
Và một bên là:
 
Công ty TNHH Mr.Bauregie
 
Địa chỉ          : Zschopauer Strabe 230,09126 Chemnitz  - Cộng hoà Liên Bang Đức
 
Điện thoại    : +49-371-5905531    Fax: +49-371-5905536
 
Đại diện        : Ông Ullrich Berger - Tổng giám đốc


Tải giới thiệu công ty

Đối tác