Năng lực tài chính

 
NĂNG LỰC TÀI CHÍNH 
 
  • Giá trị thực tế của doanh nghiệp khi xác định để cổ phần hoá  24,768 tỷ đồng
  • Doanh thu tư vấn, khảo sát, thiết kế bình quân hàng năm là: 20,00 tỷ đồng/năm
  • Là loại hình doanh nghiệp đặc thù, trong đó yếu tố con người, phương tiện máy móc thiết bị văn phòng cũng như các phần mềm ứng dụng là yếu tố quyết định năng suất chất lượng sản phẩm tư vấn. INFISCO không tồn tại dư nợ vốn vay, vốn huy động khác. 
 

Bảo hiểm tiền gửi Đông Bắc Bộ - Hải Phòng
 

 

Ngày đăng: 24/12/2017

Năng lực tài chính

Bài viết liên quan


Đối tác