Lợi ích cho đối tác & khách hàng

LỢI ÍCH CHO ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG
 
Khi chọn INFISCO, các đối tác, khách hàng sẽ có thể an tâm về lợi ích của mình.
 
  • Những giải pháp do INFISCO đặt ra cho dự án của khách hàng luôn đảm bảo tính khả thi về kỹ thuật và độ an toàn về tài chính.
  • Những giải pháp kỹ thuật do INFISCO đưa ra tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn Quốc gia, Quốc tế và đáp ứng mọi yêu cầu chất lượng của khách hàng.
  • INFISCO sẽ là đại diện có năng lực cho khách hàng và đối tác, đảm bảo hoàn thành công trình, dự án đúng thời hạn, phù hợp với yêu cầu về kinh tế và chất lượng.
 
 Trụ sở Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
  • INFISCO là nhà tư vấn thiết kế lớn, có năng lực, kinh nghiệm - Là người bạn đáng tin cậy, tận tụy của khách hàng ở mọi giai đoạn đầu tư, giúp cho khách hàng giảm thiểu các rủi ro và sự chậm trễ.
  • INFISCO là nhà tư vấn hoạt động độc lập với các nhà thầu và nhà cung cấp, giúp cho khách hàng và đối tác nhìn nhận các vấn đề một cách trung thực và khách quan


Tải giới thiệu công ty

Đối tác