Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Số BXD - 00003821
     BXD-00003821 (bổ sung)


 
Phạm vi hoạt động xây dựng:

1. Khảo sát địa hình, địa chất công trình: Hạng I

2. Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình:
- Dân dụng, công nghiệp (trừ công trình năng lượng, dầu khí): Hạng I

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
- Dân dụng; Công nghiệp (trừ công trình năng lượng, dầu khí): Hạng II.

4. Giám sát thi công xây dưnggj công trình
- Dân dụng; Công nghiệp (luyện kim, nhẹ): Hạng I.

5. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: Hạng I.

Ngày đăng: 24/12/2017

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Bài viết liên quan


Đối tác