Lĩnh vực Hoạt động

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
 
Tư vấn đầu tư và tư vấn xây dựng:
  • Các công trình dân dụng, công nghiệp, nông lâm nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, ytế, văn hoá, giáo dục, thể thao...... trong và ngoài nước.
  • Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình
  • Quy hoạch ngành, quy hoạch khu, cụm công nghiệp, quy hoạch khu chế xuất, khu công nghệ cao, quy hoạch đô thị. 
  • Kinh doanh bất động sản, văn phòng cho thuê.
  • Thi công xây lắp, Tổng thầu EPC, Tổng thầu chìa khoá trao tay.
  • Cung cấp chuyên gia tư vấn chuyên ngành cho đầu tư và xây dựng.
  • Dịch vụ đầu tư nước ngoài.
  • Đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
  • Khoan thăm dò và khoan khai thác nước ngầm.
                                         
Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Khánh Hoà
 
 
 

Ngày đăng: 24/12/2017

Lĩnh vực Hoạt động

Bài viết liên quan


Đối tác