Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

 

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP 

( Bảo hiểm sản phẩm tư vấn) 
 
  • INFISCO đều đặn và liên tục mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn.

  • Năm 2003-2004: Ký hợp đồng bảo hiểm với Bảo Việt.
  • Năm 2004-2007: Ký hợp đồng bảo hiểm với Công ty bảo hiểm dầu khí.

  • Nội dung chính của hợp đồng bảo hiểm:

          + Nghề nghiệp được bảo hiểm: Tư vấn, thiết kế, giám sát.

          + Giới hạn bồi thường cho mỗi khiếu nại: 05 tỷ VNĐ.

          + Giới hạn bồi thường cho mỗi năm: 10 tỷ VNĐ.

          + Bảo hiểm mất tài liệu: 02 tỷ VNĐ.

          + Bảo hiểm mở rộng chuyên gia gia nhập, từ bỏ sau khi có hợp đồng bảo hiểm: 02 tỷ VNĐ/vụ.

          + Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba: 02 tỷ VNĐ/vụ.

          + Giá trị bồi thường được thay đổi theo số lượng chuyên gia tư vấn. 

          + Mọi hợp đồng kinh tế có nội dung tư vấn, thiết kế, giám sát của đối tác, khách hàng với INFISCO đều được soạn thảo trên những nguyên tắc cơ bản của FIDIC được đảm bảo bằng bảo hiểm nghề nghiệp, tuân thủ đúng các yêu cầu về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành của Nhà nước và phù hợp với thông lệ Quốc tế

  • Từ năm 2016 Thực hiện việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

Ngày đăng: 24/12/2017

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Bài viết liên quan


Đối tác