Giấy phép hoạt động điện lực


GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC  
 
  • Số 848/GP-BCN ngày 09/3/2005 do Bộ Công nghiệp cấp.
  • Cấp đổi lần 1: Số 1659/GP-BCN ngày 14/5/2007 do Bộ Công nghiệp cấp
  • Cấp đổi lần 2: Số 53/GP-ĐTĐL ngày 26/5/2014 do Bộ Công thương cấp
  • Thời hạn của giấy phép đến 31/10/2019.
  • Phạm vi hoạt động toàn quốc.
  • Lĩnh vực và quy mô hoạt động.
 + Tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy thuỷ điện có công suất lắp đặt tới 100MW. 

 + Tư vấn thiết kế và đấu thầu nhà máy thuỷ điện có công suất lắp đặt tới 30MW .             
 

    + Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp tới 110KV. 

    + Tư vấn giám sát thi công các công trình nhà máy thuỷ điện có công suất lắp đặt tới 30MW.

     + Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp tới 110KV.


 

Ngày đăng: 24/12/2017

Giấy phép hoạt động điện lực

Bài viết liên quan


Đối tác