Liên danh công ty C-S STRUCTURAL ENGINEERING INC

 

LIÊN DANH CÔNG TY C-S STRUCTURAL ENGINEERING INC VÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

Giữa một bên là:
 
Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ đầu tư ( INFISCO)
 
Địa chỉ          : Số 9 Nguyên Hồng – Ba Đình – Hà Nội - Việt Nam
 
Điện thoại    : +84-4-8312203 – Fax: +84-4-8356134
 
Đại diện        : Ông Nguyễn Chí Hùng - Tổng giám đốc
 
Và một bên là:
 
C-S Structural Engineering INC
 
Địa chỉ          : # 412-4,Togok2-Dong, Kangnam Gu, Seoul, Korea, 135-272
 
Điện thoại    : +82-2-3497-7800    Fax: +82-2-3497-7899
 
Đại diện        : Ông Jong Soo Kim - Tổng giám đốc


Tải giới thiệu công ty

Đối tác