Lịch sử phát triển

 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN


Toà nhà 30 Nguyễn Du Hà Nội 
 • Ngày 2/11/1961:Viện Thiết kế Công nghiệp nhẹ được Thủ tướng Chính phủ thành lập.
 • Năm 1969 : Viện Thiết kế Lương thực thực phẩm – Bộ Lương thực thực phẩm  được thành lập từ một bộ phận của Tổng cục Lương thực và Viện Thiết kế Công nghiệp nhẹ.
 • Năm 1982 : Viện Thiết kế Lương thực thực phẩm được chia tách thành 2 viện :
         - Viện thiết kế Lương thực thuộc Bộ Lương thực
         - Viện thiết kế Công nghiệp thực phẩm thuộc Bộ Công nghiệp thực phẩm
 • Năm 1987 : Viện Thiết kế Công nghiệp thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai Viện: Viện Thiết kế Lương thực và Viện Thiết kế Công nghiệp thực phẩm.
 • Năm 1993 : Sáp nhập Viện Thiết kế Công nghiệp nhẹ và Viện Thiết kế Công nghiệp thực phẩm thành lập Công ty Tư vấn, Thiết kế và Dịch vụ đầu tư thuộc Bộ Công nghiệp. 
 • Tên giao dịch INFISCO chính thức được sử dụng trong giai đoạn này.  
 • Ngày 22/12/2004 : Ra đời Công ty cổ phần Tư vấn, Thiết kế và Dịch vụ đầu tư (INFISCO) đăng ký kinh doanh với 100% vốn của cổ đông khi chuyển từ Doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần.
 • Trong quá trình lịch sử phát triển Công ty, thương hiệu dần lớn mạnh cùng sự phát triển của đất nước. Tính chuyên nghiệp trong hoạt động tư vấn, khảo sát, thiết kế được từng bước hình thành.
 • Công ty được xếp hạng Doanh nghiệp nhà nước hạng I theo các quyết định sau đây của Bộ Công nghiệp:
  • Năm 1993-1996: Số 1422CNn-CTLD ngày 14/12/1993.
  • Năm 1997-1999: Số 537/QĐ-TCCB ngày 14/4/1997.
  • Năm 2000-2003: Số 2272/QĐ-TCCB ngày 3/8/2000.
 •  Chứng chỉ hành nghề tư vấn xây dựng số 64/BXD-CSXĐ ngày 04/5/1999 của Bộ Xây dựng.
 •  Chứng chỉ hành nghề dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam số 01/CCHN ngày 25/7/1997 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp.
 • Giấy phép hoạt động điện lực số 2993/GP-BCN do Bộ Công nghiệp cấp ngày 11/11/2004.
 • Đến nay, từ các Viện Thiết kế hoạt động giới hạn trong ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp lương thực, thực phẩm, theo kế hoạch của các Bộ giao, INFISCO từng bước trưởng thành. Các công trình, dự án do INFISCO thực hiện trải dài theo đất nước và tới các nước láng giềng. Quy mô các dự án tiêu biểu do INFISCO làm tư vấn có tổng mức đầu tư từ vài chục tới hàng trăm triệu USD ở các lĩnh vực khác nhau.
 • Các thế hệ nối tiếp nhau của INFISCO luôn tự hào về truyền thống vẻ vang của Công ty. Do có nhiều thành tích trong hoạt động của mình, INFISCO đã được Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng III và nhiều danh hiệu khen thưởng khác.

Ngày đăng: 25/12/2017

Lịch sử phát triển

Bài viết liên quan


Đối tác