Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

24/12/2017

INFISCO tiền thân là Viện Thiết kế Bộ Công nghiệp nhẹ (1961); Viện Thiết kế Lương thực thực phẩm – Bộ Lương thực Thực phẩm (1969), Viện Thiết kế Lương thực - Bộ Lương thực, Viện Thiết kế công nghiệp thực phẩm – Bộ Công nghiệp thực phẩm (1982), Viện Thiết kế công nghiệp thực phẩm – Bộ Nông nghiệp và...

Lĩnh vực Hoạt động

Lĩnh vực Hoạt động

24/12/2017

Tư vấn đầu tư và tư vấn xây dựng Các công trình, Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, Cung cấp chuyên gia tư vấn chuyên ngành cho đầu tư và xây dựng, Dịch vụ đầu tư nước ngoài, Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Khoan thăm dò và...

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

24/12/2017

INFISCO từng là doanh nghiệp được 3 lần xếp hạng I các năm 1993-1997-2000. Do có nhiều thành tích trong công tác tư vấn, kháo sát, thiết kế và nghiên cứu khoa học của mình, INFISCO đã được Nhà nước tặng huân chương lao động hạng III và nhiều danh hiệu khen thưởng khác.

Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

25/12/2017

Ngày 2/11/1961:Viện Thiết kế Công nghiệp nhẹ được Thủ tướng Chính phủ thành lập.

Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển

25/12/2017

Không ngừng đào tạo bồi dưỡng và phát huy tiềm năng đội ngũ các chuyên gia tư vấn đa ngành, vừa có kiến thức chuyên môn sâu, vừa có kiến thức tổng hợp và kinh nghiệm, có đạo đức nghề nghiệp.

Các đơn vị thành viên

Các đơn vị thành viên

25/12/2017

Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ đầu tư   (INFISCO) là doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam hoạt   động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng, thi công   xây  lắp công trình; Là doanh nghiệp độc lập hoạt động   trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam. Trụ sở...


Tải giới thiệu công ty

Đối tác