Các đơn vị thành viên

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
 

Quản lý Công ty
Chủ tịch HĐQT kiêm
Tổng Giám Đốc 
Ông Nguyễn Chí Hùng   
Năm sinh 1955  
Quê quán  Sơn Bằng, Hương Sơn, Hà Tĩnh 
Tel: (84 4) 38.312.203 
 
Phó Tổng Giám Đốc
Năm sinh
Dương Văn Thắng
1963 
Tel: (84 24) 38.356.123
Email: infisco@gmail.com
Phòng nghiệp vụ    
Phòng Tổng hợp
Văn phòng Công ty
Phòng TCKT 
Tel: (84 24) 38.356.123
Tel: (84 24) 38.351.065
Tel: (84 24) 38.356.131 
infisco@gmail.com
vanphong4h@gmail.com
tcktinfisco@gmail.com
Chi nhánh    
Xí nghiệp số 9
T.P Hồ Chí Minh 
   
Các Xí nghiệp    
Xí nghiệp 1
Xí nghiệp 2
Xí nghiệp 3
Xí nghiệp 4
Xí nghiệp 5
Xí nghiệp 6
Xí nghiệp 8
Xí nghiệp 10
Xí nghiệp 11
Xí nghiệp 12
XN TV Thuỷ điện
Xí nghiệp NL&MT
XN khảo sát
Xí nghiệp giám sát 
 

 

Ngày đăng: 25/12/2017

Các đơn vị thành viên

Bài viết liên quan


Đối tác